Siarkowska, Janowska i Połuboczek odchodzą ze Stowarzyszenia Republikanie


Posłanki Anna Siarkowska i Małgorzata Janowska z Partii Republikańskiej oraz Michał Połuboczek wydali oświadczenia o odejściu ze Stowarzyszenia Republikanie, które połączy się niedługo z Polską Razem Zjednoczoną Prawicą Jarosława Gowina.

"Ja, Anna Maria Siarkowska oświadczam, iż z dniem 12.10.2017 r. składam rezygnację z władz oraz z członkostwa w Stowarzyszeniu Republikanie. Powodem mojej rezygnacji jest przekonanie o wyczerpaniu się formuły Stowarzyszenia" - czytamy w oświadczeniu Anny Siarkowskiej.

W dalszej części posłanka stwierdza, że wraz z utworzeniem Partii Republikańskiej zrealizowane zostało dążenie do stworzenia środowiska politycznego polskich republikanów. Tymczasem w Stowarzyszeniu pozostały osoby, "które bardziej uwierzyły w obietnice obcego środowiska politycznego niż we własne siły i środowisko, z którego wyrosły". Wspomnianym obcym środowiskiem jest środowisko skupione wokół Jarosława Gowina, które zaoferowało Stowarzyszeniu Republikanie fuzję i utworzenie nowej partii.

"Mimo wszystkich konfliktów i różnic zdań chciałabym życzyć samych sukcesów wszystkim Republikanom. Pozostaję otwarta na współpracę ze wszystkimi, którym bliskie są idee republikańskie. Wszystkim tym, którzy już drugi raz w ciągu ostatnich czterech lat wybrali podległość wspomnianemu środowisku zamiast podmiotowości, gwarantuję, że drzwi do Partii Republikańskiej cały czas będą otwarte".

Podobne oświadczenia wydali Małgorzata Janowska i Michał Połuboczek.


Załączniki

- Fot. Polska Press