Kraków. Sędziowie krytykują ministra sprawiedliwości i nową prezes sądu okręgowego


Na zgromadzeniu sędziów krakowskiej apelacji uchwalono ustawy krytykujące reformę sądownictwa oraz działalność nowej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej.

Podczas wczorajszego spotkania ok. 120 sędziów niemal jednogłośnie przegłosowało ustawy dotyczące krytyki działań ministerstwa sprawiedliwości. Sędziowie zwrócili uwagę na to, że minister sprawiedliwości nie informował stosownym obwieszczeniem o wolnych stanowiskach sędziowskich. Efektem ma być nieobsadzenie 57 etatów sędziowskich w krakowskich placówkach. Sędziowie zaapelowali również do swoich kolegów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa, aby „zrezygnowali z członkostwa w organie ukształtowanym w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.” Z kolei krytyka wymierzona w prezes SO w Krakowie dotyczyła m.in. „nieuzasadnionego odwołania przewodniczących wydziałów sądu okręgowego i jednostek rejonowych.” Według uchwalonej ustawy „prowadzi to do obniżenia poziomu merytorycznego kadry zarządzającej sądem, a w dalszej perspektywie do dezorganizacji jego prac.” W uchwałach zgromadzenia zwrócono też uwagę, że prezes próbowała wywierać naciski na sędziów w celu zmuszenia ich do rezygnacji z pełnionych funkcji. Podczas spotkania wybrano również trzech kandydatów na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasza Szymańskiego, sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Joannę Makarską oraz sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach Łukasza Sadkowskiego. Wczorajsze spotkanie sędziów odbyło się wyjątkowo w hotelu i kosztowało budżet apelacji 8 tys. zł. Tym wydatkom sprzeciwiła się część sędziów, zdaniem których zgromadzenie mogło - tak jak do tej pory - odbyć się w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyjaśnił jednak, że sala w okręgu jest za mała i ma zbyt słabe nagłośnienie. 


Załączniki

- brak opisu
- brak opisu
- brak opisu
- brak opisu
- brak opisu
- brak opisu