Świętokrzyskie: Duży zastrzyk pieniędzy dla organizacji pozarządowych w Ostrowcu. Sprawdź, kto je dostanie


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekaże w tym roku 127 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Rozstrzygnięte już zostały konkursy dla organizacji pozarządowych, realizujących swoje projekty w Ostrowcu Świętokrzyskim. W roku 2018 z budżetu gminy przekazane będzie 37 tysięcy złotych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizować je będą Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie Z Tej Bajki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział imienia Mieczysława Radwana oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych. Projekty przedstawione przez te organizacje są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Wydane zostaną między innymi publikacje książkowe, a także zorganizowany „Festiwal Twórczości Senioralnej”. Kwota 70 tysięcy złotych przeznaczona będzie na ochronę i promocję zdrowia, w tym programy profilaktyczne. Zadania prowadzone będą przez sześć ostrowieckich stowarzyszeń: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Saron”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej imienia Andrzeja Górnisiewicza, Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka, Polski Związek Niewidomych. Prowadzona będzie między innymi kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie profilaktyki nowotworowej, metodach przeciwdziałania chorobom nowotworowym oraz zapobieganiu powikłaniom wśród pacjentów onkologicznych. Bardzo ważnymi elementami w ramach realizowanych działań będą bezpłatne badania w kierunku wykrywania nowotworów, a także zajęcia rehabilitacyjne oraz psychologiczne. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych otrzyma 20 tysięcy złotych na realizację zadania „Punkt poradnictwa specjalistycznego wsparciem dla osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, prawnym, społecznym w tym przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób mających trudności życiowe oraz problem w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec członków rodziny – Cieszę się, że możemy wykorzystać potencjał, który tkwi w ostrowieckich organizacjach pozarządowych do realizacji zadań adresowanych do mieszkańców Ostrowca – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Pieniądze przekazane na realizację zadań to jedna z najbardziej trafnych inwestycji. Wszystkie organizacje, które w tym roku otrzymały dotacje, współpracują z gminą Ostrowiec od wielu lat.


Załączniki

- O wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych poinformowali Małgorzata Stafijowska z Urzędu Miasta i prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński.