Szczecin przed Marszem Równości: "Nie" dla tęczowych flag na urzędach


Przy okazji jutrzejszego Marszu Równości pojawił się pomysł wywieszenia tęczowych flag na ulicach oraz pojazdach komunikacji miejskiej. Wniosek do prezydenta miasta w tej sprawie wystosował Igor Podeszwik z inicjatywy „Nowy Szczecin”. Dziś otrzymał odpowiedź.

- Z okazji zbliżającego się pierwszego szczecińskiego Marszu Równości „Szczecin Pride Festival”, działając na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30 poz. 168 ze zm.), uprzejmie proszę o wywieszenie na ulicach Szczecina oraz umieszczenie na autobusach i tramwajach, w dniu 15 września bieżącego roku, tęczowych flag, symbolu dumy i ruchu na rzecz równouprawnienia - czytamy we wniosku do Piotra Krzystka. Argumentując swój pomysł Igor Podeszwik wskazuje inne zachodnie miasta, gdzie przy tego typu wydarzeniach całe ulice udekorowane są tęczowymi flagami oraz miejsca, gdzie ten symbol jest wywieszany. Dodatkowo wskazuje na wcześniejsze działania i słowa prezydenta, w których podkreślany jest tolerancyjny charakter naszego miasta.

- Umieszczenie innego rodzaju flag na budynku urzędu miasta, jak i na innych budynkach, obiektach użyteczności publicznej, nie jest przewidziane - odpowiada Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. - Rozwiązanie takie uznać należy za uzasadnione, jako utrwalające konwencję, w której budynki tego typu służą ekspozycji wyłącznie symboliki państwowej i samorządowej. Powyższe ugruntowane rozwiązanie nie obejmuje natomiast komunalnych osób prawnych takich jak np. spółki należące do miasta. W tych przypadkach, ewentualne decyzje o wywieszeniu różnych flag, oznaczeń, symboli pozostawione są samodzielnej decyzji władz poszczególnych podmiotów. Zastępca prezydenta wskazuje, że że zgodę na wywieszenie flagi w kolorach tęczy wyraził prezes spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Pragnę zapewnić, że Szczecin był, jest i będzie miastem otwartym i tolerancyjnym - kończy Wacinkiewicz.


Załączniki

- brak opisu