"Polska zmierza w kierunku państwa policyjnego" - mówi Piotr Niemczyk, ekspert ds służb specjalnych


Policja wykonuje polecenia "dysponenta politycznego" wobec osób, które mają niewygodne dla władzy poglądy polityczne – powiedział w programie Onet Rano, Piotr Niemczyk, ekspert do spraw służb specjalnych.

Piotr Niemczyk jako aktualne przykłady działania państwa "rodem z PRL" wymienił represjonowanie działaczy organizacji ekologicznej, którzy odmówili nieformalnych kontaktów z policją, a w następstwie zostali ukarani mandatami "za zaśmiecanie przestrzeni publicznej” ulotkami, a także szykany policyjne wobec członków ruchu Obywatele RP. Zdaniem Niemczyka, ruchy ekologiczne są jednymi z najbardziej represjonowanych w Polsce. Podkreślił on, że świadczy o tym nękanie przez policję osób uczestniczących w protestach, np. wielokrotnymi wezwaniami na przesłuchania i wymierzanie kar porządkowych. – Potem sądy zwykle je uchylają. Na szczęście sądy nie są dopełnieniem tego systemu – powiedział Niemczyk.

Niemczyk zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach represje policyjne, np. wobec działaczy ruchu społecznego Obywatele RP, są tak dotkliwe, że "wyłączają ich z normalnego życia". - Przesłuchania na komisariatach są dla nich na tyle uciążliwe, że nie są w stanie wykonywać pracy zawodowej - mówił. Niemczyk zwrócił też uwagę na wzrost brutalnej przestępczości w Polsce – zabójstw, pobić, przemocy domowej, a nawet przemocy wobec zwierząt. - To świadczy o agresji, także wywoływanej przez nieodpowiednie zachowania polityków, którzy używają epitetów w dyskursie publicznym. Zauważył również, że nastąpił w Polsce wzrost przestępstw z nienawiści, czyli m.in. ataków na cudzoziemców i osoby o odmiennej orientacji płciowej. Źródło: Onet


Załączniki

-