Państwo dołoży do lasów prywatnych. Dla dobra całego lasu


Właściciele lasów prywatnych mogą w nie zainwestować z pomocą państwa. Lasy Państwowe mają je na oku, bo „dla organizmów zagrażających lasom, granice własności nie stanowią przeszkody”.

Lasy Państwowe skarżą się na brak zorganizowania właścicieli lasów prywatnych. Na swoim portalu wyjaśniają, że utrudnia im to zwłaszcza ochronę przyrody.

- Dla organizmów zagrażających lasom granice własności nie stanowią żadnej przeszkody. Prowadzenie działań ochronnych jedynie po stronie Lasów Państwowych lub z niewielkim udziałem lasów prywatnych jest nieskuteczne. Podobnie rzecz ma się również z ochroną przeciwpożarową czy kradzieżami drewna - mówią leśnicy. Lasy prywatne są pod kontrolą starosty. Co 10 lat musi je on zinwentaryzować. To niezbędne do opracowania tzw. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu.

W Europie i na świecie wiele krajów całkowicie sprywatyzowało lasy. Najmniejszą część w Polsce lasy prywatne zajmują na Ziemiach Odzyskanych i na południowym wschodzie, a największą (ponad 70 proc.) na obszarze Podlasia i Lubelszczyzny, w rejonie dawnych majątków szlacheckich. Zachętą do zainwestowania w las prywatny może być projekt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn.„Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i wartości dla środowiska”.

- Do 12 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych, ochronnych i zwiększających odporność Waszych lasów! - zachęca nasze starostwo. Projekt jest skierowany do właścicieli lasów liczących od 11 do 60 lat, o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Mogą oni otrzymać dotacje m.in. na wprowadzenie podszytu, który chroni i uaktywnia glebę albo na założenie ogrodzonej remizy, czyli obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu dla ekosystemu.

Dotowane są też wycinki niepożądanych drzew, zabezpieczenie drzewek osłonkami i inne. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji, np. na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra, pomoc wynosi 8 137 zł na hektar w warunkach korzystnych, a 9 249 zł na hektar na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni.


Załączniki

- brak opisu