Kto nie płaci za abonament RTV? Kwota, ulgi, zwolnienia. Znane są stawki na 2020 rok


Abonament RTV za rok 2020 zwolnienia, kwoty, ulgi: Kto nie musi płacić opłaty abonamentowej? Poczta Polska podała stawki za abonament RTV na 2020 rok - ile zapłacimy za abonament RTV w tym roku? Z pewnością wielu z Was interesuje również to, kto nie musi płacić abonamentu RTV - lista, regulowana przez odpowiednie ustawy, jest dość długa.

Wśród osób zwolnionych z płacenia za abonament RTV są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat oraz osoby bezrobotne. Sprawdźcie, ile wynoszą stawki za opłatę abonamentową i czy być może jesteście zwolnieni z tego obowiązku. 

Poczta Polska poinformowała o wysokości stawek, jakie będziemy płacić za abonament RTV w 2020 roku, poniżej znajdziecie szczegóły.

 • Opłata za miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).
 • Opłata za miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

Nieco mniej zapłacą osoby, które uiszczą opłatę abonamentową 2020 od razu za cały rok. Jeżeli zapłacisz do 25 stycznia 2020 za abonament RTV za cały rok, otrzymasz 10% zniżkę.

Wielu z Was z pewnością jednak bardziej niż to, ile wynoszą stawki za abonament RTV w 2020 interesuje to, że kto nie musi uiszczać opłaty abonamentowej. Tę kwestię dokładnie reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Na podstawie art. 4 ust. 1 z opłat abonamentowych zwolnione są:

 • osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy, lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do
 • pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą
 • głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do
 • emerytury, której wysokość nie przekracza
 • miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone
 • w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku
 • o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń
 • pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004
 • roku o pomocy społecznej,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowo, na podstawie innych ustaw z opłat na abonament RTV zwolnieni są m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi, a także członkowie ich rodzin.


Załączniki

- brak opisu
- Poczta Polska podała już stawki za abonament RTV na 2020 rok - ile zapłacimy za abonament RTV w tym roku? Z pewnością wielu z Was interesuje również to, kto nie musi płacić za abonament RTV - a lista jest dość długa.