Jastrzębska Spółka Węglowa może stracić kolejne 431 mln zł z powodu pandemii koronawirusa. Obniżono wartość złóż budowanej kopalni


Produkcja stali spada, ceny węgla lecą na łeb, coraz trudniej sprzedać surowiec. JSW musiała obniżyć wartość aktywów kopalni aż o 431 mln zł, co wpłynie na wynik finansowy.

W związku z koronawirusem Jastrzębska Spółka Węglowa traci miliony złotych. Jej aktywa właśnie obniżono o kwotę aż 431 milionów złotych – to szacowany spadek wartości złóż węgla w budowanej kopalni “Jastrzębie-Bzie”. - Główną przyczyną obniżenia wartości jest negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę poprzez ograniczenie mocy produkcyjnych stali, co wiąże się ze spadkiem cen węgla i utratą części przychodów, a także koniecznością skorygowania planów inwestycyjnych – czytamy w komunikacie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Taki odpis wpłynie na wynik finansowy JSW jednak – zapewniają szefowie spółki – nie nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Spółka informuje, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W połowie lipca JSW podała zbiorcze informacje dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na działalność spółki, niestety dane są porażające. Zmiany, ograniczenia powodują, że spółka mniej produkuje, znacznie mniej sprzedaje i zarabia. Dlatego w ramach tarczy antykryzysowej wniosła o uzyskanie kwoty aż 1,75 mld zł! 

Jak to wygląda w liczbach? JSW nie zrealizowała w okresie od dnia 23 marca 2020 roku, (tj. od momentu wprowadzenia trzyzmianowego systemu pracy w miejsce czterozmianowego w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach) do 30 czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego.

- JSW w drugim kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału o około 10,9 proc., a w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku była niższa o około 7,5 procent – wyjaśnia Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych. Z uwagi na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także zaplanowanych robót: od 23 marca do 30 czerwca nie wykonano planu robót korytarzowych w wysokości 6 tys. 291 mb.

- W tym czasie JSW skorzystała z możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych. Łączna kwota pozostała do zapłaty z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln zł, a nowe terminy płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień – informują w JSW. Covid-19 wpłynął też na koszty pracy, które od marca do czerwca pochłonęły dodatkowo prawie 62 mln zł.

- Dodatkowe koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW – wyjaśnia Sławomir Starzyński, rzecznik JSW. Z kolei same działania profilaktyczne pochłonęły kolejne 6,2 mln zł. 


Załączniki

- Jastrzębska Spółka Węglowa może stracić kolejne 431 mln zł z powodu pandemii koronawirusa
- Jastrzębska Spółka Węglowa może stracić kolejne 431 mln zł z powodu pandemii koronawirusa