Podziemia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 kryją niespodziankę! Zobacz, co znaleziono za tajemniczymi drzwiami


Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956? Przedstawicielom Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej udało się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca!

Tajemnicze podziemia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 zbadali członkowie Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się to w porozumieniu z poznańskim Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Dróg Miejskich. Podziemia pod monumentem służyły jego konserwacji. W środku znaleziono pamiątki (m.in. proporce) po Solidarności, więc to ona sprawowała nad nim kiedyś opiekę. - W ten sposób mieli dostęp, aby zakonserwować konstrukcje pomnika od środka - tłumaczą przedstawiciele grupy. To jednak nie koniec niespodzianek, które kryją podziemia placu Mickiewicza w Poznaniu.

- Starsi mieszkańcy opowiadali mam, że pod placem znajduje się duża szczelina przeciwlotnicza. Nie sądziliśmy, że można się do niej dostać właśnie z podziemi technicznych pomnika - tłumaczą eksploratorzy.

W pomieszczeniach odkryli jednak tajemnicze drzwi wewnętrzne zablokowane na dwa rygle z rur. Odkrycie po ich sforsowaniu, członkowie grupy przyjęli z dużym zadowoleniem. - Naszym oczom ukazał się korytarz, tak charakterystyczny dla szczelin przeciwlotniczych budowanych w okupowanym mieście Poznań (Posen). Niestety, najprawdopodobniej pierwszy korytarz, a zarazem wejście, które było oryginalne z epoki okupacji miasta zostało krótko pisząc "wycięte" na potrzeby budowy instalacji podziemnej pomnika, przez co podczas dokonywania pomiarów ten pierwszy fragment od razu wydawał nam się zbyt krótki jak na poznańskie szczeliny, które były budowane według dokładnych wytycznych - wyjaśniają eksploratorzy.

Co zostało więc zachowane? To około 85 metrów podziemnych korytarzy przeznaczonych dla ludności cywilnej. Schron jest w dobrym stanie, jedynie przy drugim jego wyjściu stoi woda. W środku nie zachowały się elementy wyposażenia wnętrza.

Eksploratorzy przypominają, że na placu, którego podziemia odwiedzili, wcześniej stał inny pomnik - Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, szerzej znany jako pomnik Wdzięczności czy Chrystusa Króla. - Pomnik ten zburzono decyzją okupującej Wielkopolskę administracji III Rzeszy w październiku 1939 roku. Natomiast wcześniej przed tym pomnikiem, stał inny. Był to pomnik Ottona von Bismarcka wybudowany w 1902 roku. Stał w tym miejscu, aż do 1930 roku kiedy to przetopiono go na potrzeby pomnika Wdzięczności. Z przetopionego materiału wykonano figurę Chrystusa Króla, która stanowiła zasadniczą część pomnika - wspominają członkowie Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej.

Co więcej - do jesieni 1945 r. plac Mickiewicza i pobliskie tereny zielone pełniły rolę cmentarza, na którym spoczęli Cytadelowcy, ofiary obozu w Żabikowie oraz żołnierze Armii Czerwonej. Po ekshumacjach ciał plac funkcjonował już w obecnie znanym kształcie. Wkrótce eksploratorzy mają zaprezentować materiał filmowy ze swoich odkryć.


Załączniki

- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca.
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co kryje się pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.? Odkryli to przedstawiciele Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. Udało im się wejść do pomieszczeń technicznych pod monumentem. Tam dostrzegli tajemnicze, zaryglowane drzwi. Po ich sforsowaniu okazało się, że pod pomnikiem w dobrym stanie zachowany jest schron lotniczy o długości kilkudziesięciu metrów. Zobaczcie zdjęcia z niedostępnego na co dzień miejsca. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Po ekshumacjach ciał plac funkcjonował już w obecnie znanym kształcie. Wkrótce eksploratorzy mają zaprezentować materiał filmowy ze swoich odkryć. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co więcej - do jesieni 1945 r. plac Mickiewicza i pobliskie tereny zielone pełniły rolę cmentarza, na którym spoczęli Cytadelowcy, ofiary obozu w Żabikowie oraz żołnierze Armii Czerwonej. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- - Pomnik ten zburzono decyzją okupującej Wielkopolskę administracji III Rzeszy w październiku 1939 roku. Natomiast wcześniej przed tym pomnikiem, stał inny. Był to pomnik Ottona von Bismarcka wybudowany w 1902 roku. Stał w tym miejscu, aż do 1930 roku kiedy to przetopiono go na potrzeby pomnika Wdzięczności. Z przetopionego materiału wykonano figurę Chrystusa Króla, która stanowiła zasadniczą część pomnika - wspominają członkowie Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Eksploratorzy przypominają, że na placu, którego podziemia odwiedzili, wcześniej stał inny pomnik - Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, szerzej znany jako pomnik Wdzięczności czy Chrystusa Króla. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Schron jest w dobrym stanie, jedynie przy drugim jego wyjściu stoi woda. W środku nie zachowały się elementy wyposażenia wnętrza. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Co zostało więc zachowane? To około 85 metrów podziemnych korytarzy przeznaczonych dla ludności cywilnej. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- - Naszym oczom ukazał się korytarz, tak charakterystyczny dla szczelin przeciwlotniczych budowanych w okupowanym mieście Poznań (Posen). Niestety, najprawdopodobniej pierwszy korytarz, a zarazem wejście, które było oryginalne z epoki okupacji miasta zostało krótko pisząc "wycięte" na potrzeby budowy instalacji podziemnej pomnika, przez co podczas dokonywania pomiarów ten pierwszy fragment od razu wydawał nam się zbyt krótki jak na poznańskie szczeliny, które były budowane według dokładnych wytycznych - wyjaśniają eksploratorzy. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Odkrycie po ich sforsowaniu, członkowie grupy przyjęli z dużym zadowoleniem. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- W pomieszczeniach odkryli jednak tajemnicze drzwi wewnętrzne zablokowane na dwa rygle z rur. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- - Starsi mieszkańcy opowiadali mam, że pod placem znajduje się duża szczelina przeciwlotnicza. Nie sądziliśmy, że można się do niej dostać właśnie z podziemi technicznych pomnika - tłumaczą eksploratorzy. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- To jednak nie koniec niespodzianek, które kryją podziemia placu Mickiewicza w Poznaniu. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- - W ten sposób mieli dostęp, aby zakonserwować konstrukcje pomnika od środka - tłumaczą przedstawiciele grupy. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- W środku znaleziono pamiątki (m.in. proporce) po Solidarności, więc to ona sprawowała nad nim kiedyś opiekę. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Podziemia pod monumentem służyły jego konserwacji. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Udało im się to w porozumieniu z poznańskim Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Dróg Miejskich. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]
- Tajemnicze podziemia pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 zbadali członkowie Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej. [b]Przejdź do następnego zdjęcia ------>[/b]